BLACKBURN

壓縮連接器 / 機械連接器/ 接地連接器


  產品內容:
 • 水管接地夾
 • 絕緣穿刺連接器
 • 雙額定機械連接器

  產品型號:
 • 3902 ~3909-TB
 • IPC1102, IPC4111
 • ADR2, ADR6
 • 3LR06

FURSE

防雷保護系統


  產品內容:
 • 主供應電源保護
 • 電話與電腦網路保護
 • 風力發電機保護

  產品型號:
 • ESP 120 M1, ESP 240 M1
 • ESP 415 M1R
 • FS-01
 • ESP LA-5/25
 • ESP Cat-5e/PoE
 • ESP RF 111A11
 • ESP 690/25/WT

FURSEWELD

火泥熔接


  產品內容:
 • 熔接粉
 • 熔接模具
 • 熔接夾鉗
 • 熔接接線端子

  產品型號:
 • 90P10
 • 115P10
 • CR17-4-12725 , CR17-4-12750
 • HCPK4, HCPK3

SHRINK-KON

熱縮管


  產品內容:
 • 柔性熱縮管

  產品型號:
 • PLG46-0-E
 • PLG63-0-E
 • PLG125-2-E
 • PLG187-0-E
 • PLG750-0-E

STA-KON

端子與工具


  產品內容:
 • 尼龍絕緣圓形端子
 • 尼龍絕緣圓形端子(大)
 • 尼龍中接端子
 • 燈具斷開器

  產品型號:
 • RE6-10
 • RD8-10
 • RD8-516
 • RF4-14
 • RB14-6
 • RC10-10
 • AA2, BB2
 • RAA21, RBB21
 • LD2-D, LD3-D
 • RB14-38

STEEL CITY

地板插座/ 地板模塊/ 直插式地插裝置


  產品內容:
 • 地板模塊
 • 地板插座

  產品型號:
 • AFM-6-GRY
 • 667-SC
 • 667-2G
 • RS4

POS-E-KON

DIN 規格長方形連接器與保護蓋


  產品內容:
 • 多電路長方形工業連接器
 • 端子連接器箱座
 • 端子連接器外罩
 • 公母螺紋接線連接器

  產品型號:
 • A4, A10, A16, AA32
 • B6, B10, B24, B32, B48
 • MS210A, MS216A, MS216A+MS232A
 • FS110A, FS116A, FS116A+FS132A
 • MC410A, MC416A, MC416A+MC432A
 • FC310A, FC316A, FC316A+FC332A

JOSLYN HI-VOLTAGE

開關系統 / 變電容器 / 開關電抗器


  產品內容:
 • Joslyn Hi-Voltage 開關容器
 • Joslyn Hi-Voltage 高壓電容器開關重合器
 • VerSaVac 單階配電開關
 • VerSaVac 單階配電開關與監測器
 • VerSaVac 三階段配電開關

  產品型號:
 • 3021C0547G17S
 • 3115B0213G1
 • C63712G1